Tag: vốn đầu tư nước ngoài

Mỗi năm Việt Nam giải ngân 10 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Sáng 9/4, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế quốc gia-Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo "Tác động của đầu tư n ...
1 / 1 POSTS