VAMC giảm lãi suất các khoản nợ xấu đã mua bằng USD

Công ty Quản lý tài sản (VAMC) vừa thông báo về mức lãi suất điều chỉnh của các khoản nợ xấu đã được VAMC mua.

Khoản nợ xấu do VAMC mua bằng USD giảm lãi suất từ 4,5% xuống còn 4,3%

Theo đó, từ 1/4 đến 30/6/2015, lãi suất đối với các khoản nợ xấu VAMC đã mua bằng VND vẫn giữ nguyên mức 9,9%/năm. Lãi suất đối với các khoản nợ xấu đã mua bằng EUR cũng không thay đổi, vẫn là 5,7%/năm. Tuy nhiên, đối với các khoản nợ xấu công ty này đã mua bằng USD, lãi suất giảm từ 4,5%/năm xuống còn 4,3%/năm.

Trước đó, hồi cuối tháng 12/2014 VAMC cũng đã điều chỉnh lãi suất đối với các khoản nợ xấu đã mua được VAMC chấp thuận điều chỉnh lãi suất trong quý 1/2015, áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/3/2015. Theo đó, lãi suất đối với các khoản nợ xấu bằng VND được giảm từ 10,3%/năm xuống còn 9,9%/năm; bằng USD giảm từ 4,7%/năm xuống còn 4,5%/năm; bằng EUR vẫn được giữ nguyên ở mức 5,7%/năm.