Tag: tài khoản

Nhật Bản đạt thặng dư tài khoản vãng lai lớn nhất trong ba năm

Cán cân tài khoản vãng lai của Nhật Bản vào tháng 2/2015 đã đạt thặng dư lớn nhất trong hơn 3 năm qua trong bối cảnh đồng yen giảm ...
1 / 1 POSTS