Tag: phát triển

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai

. Ưu tiên thu hút dự án công nghiệp phục vụ phát triển chiều sâu các ngành công nghiệp mũi nhọn như cơ khí chế tạo, điện- điện tử, ...

Đưa ngành hàng hải phát triển tương xứng với vị trí, tiềm năng biển

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 37, sáng 8/4, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một ...
2 / 2 POSTS