Tag: nhà ở xã hội

Chào bán thêm hơn 2.830 nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Chào bán thêm hơn 2.830 nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

. Điều khác biệt với một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, chủ đầu tư đã yêu cầu khách hàng cam kết một số nội dung trước khi ký ...
1 / 1 POSTS