Mỗi năm Việt Nam giải ngân 10 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Sáng 9/4, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế quốc gia-Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo “Tác động của đầu tư nước ngoài đến kinh tế Việt Nam.”

Tại hội thảo, hầu hết các chuyên gia đều nhấn mạnh vai trò cũng như sự đóng góp to lớn, liên tục của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong hoạt động xuất khẩu thời gian qua; đặc biệt là nhờ khu vực này mà nền kinh tế đã xuất siêu và từ đó có cơ sở để bảo đảm nguồn cung ngoại tệ, tiến tới cân bằng và lành mạnh hóa cán cân thanh toán quốc gia. 

Ông Nguyễn Huy Hoàng, đại diện nhóm nghiên cứu của Trung tâm, sau gần 30 năm đổi mới, mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam đã trở thành địa điểm hấp dẫn vốn, với mức giải ngân trung bình 10 tỷ USD/năm. 

Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã đóng góp rất đáng kể cho quá trình phát triển kinh tế, thông qua việc đáp ứng về nguồn vốn, công nghệ, tạo ra nguồn thu cho ngân sách. Đặc biệt, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng 2/3 tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước cũng như tạo khoảng 3 triệu việc làm. 

Qua thời gian, sức lan tỏa của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài càng lớn, góp phần thúc đẩy công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa của Việt Nam. 

Đến nay, nhiều loại sản phẩm do các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sản xuất đã tìm được chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế, nhất là điện thoại, linh kiện điện tử, hàng dệt may, da giày…

Trên thực tế, đầu tư nước ngoài là nguồn lực quan trọng, trực tiếp tham gia và thúc đẩy sự hình thành nhiều ngành công nghiệp có yêu cầu cao về công nghệ, sản phẩm có giá trị gia tăng cao như chế tạo máy móc, năng lượng, máy tính, điện thoại. 

Chính phủ và các cơ quan chức năng thường xuyên tạo điều kiện, cải thiện chất lượng môi trường đầu tư để nâng cao sức cạnh tranh, thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia tại hội thảo, đầu tư nước ngoài cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục để khẳng định vị trí, vai trò cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của mình. Đó là tình trạng chậm thực hiện chuyển giao công nghệ cho đối tác trong nước, còn thiếu nhiều đơn vị áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại, xảy ra vấn đề ảnh hưởng hoặc gây ô nhiễm môi trường; từ đó gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất tại một số khu vực, địa bàn cụ thể. 

Cá biệt, còn có tình trạng trốn thuế, chuyển giá gây nhức nhối dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín môi trường đầu tư Việt Nam. 

Tiến sỹ Adgar, thuộc Viện nghiên cứu Kinh tế xã hội Ireland cho biết, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã và đang lan tỏa sự ảnh hưởng và liên kết với cộng đồng doanh nghiệp nội. 

Đáng lưu ý là hoạt động trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao kỹ năng quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế và từ đó góp phần hỗ trợ, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước. 

Ngoài ra, doanh nghiệp nước ngoài cũng tạo ra nhiều việc làm gián tiếp thông qua mối quan hệ với đối tác là doanh nghiệp trong nước, các cơ sở cung cấp dịch vụ, các vệ tinh sản xuất linh kiện hoặc cung cấp nguyên, vật liệu đầu vào… trên phạm vi cả nước. 

Một số chuyên gia đưa ra khuyến nghị, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài, chủ động tạo điều kiện thuận lợi về kinh doanh, cải cách hành chính và hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài củng cố niềm tin, cũng như gia tăng đầu tư trong thời gian tới…/.