Tag: khu công nghiệp

Tiền Giang khai thác hiệu quả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Tỉnh Tiền Giang đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai và khai thác có hiệu quả các khu ...
1 / 1 POSTS