Tag: hàng hải

Kinh tế hàng hải phấn đấu vươn lên vị trí dẫn đầu

Nung nấu của ngành GTVT khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hàng hải là tạo tạo đột phá về phát triển kinh tế biển, phấn đấu từ 2021, kin ...

Đưa ngành hàng hải phát triển tương xứng với vị trí, tiềm năng biển

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 37, sáng 8/4, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một ...
2 / 2 POSTS