Tag: giữa bối cảnh đồng usd thu hẹp đà giảm

Giá vàng đi xuống giữa bối cảnh đồng USD thu hẹp đà giảm

Giá vàng đi xuống giữa bối cảnh đồng USD thu hẹp đà giảm

. Tuy vậy, lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ trung bình trong bốn tuần qua lại giảm xuống mức thấp nhất trong vòng ...
1 / 1 POSTS