Tag: giao dịch

Công ty Cơ khí Đông Anh Licogi lên sàn giao dịch UpCoM

Công ty Cơ khí Đông Anh Licogi lên sàn giao dịch UpCoM

. Mã CKD là cổ phiếu mới thứ 19 giao dịch trên UpCoM trong năm 2015 và là cổ phiếu thứ 6 thực hiện đăng ký giao dịch trên UpCoM sa ...
1 / 1 POSTS