Tag: đồng nai

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai

. Ưu tiên thu hút dự án công nghiệp phục vụ phát triển chiều sâu các ngành công nghiệp mũi nhọn như cơ khí chế tạo, điện- điện tử, ...
1 / 1 POSTS