Tag: con đường

VKFTA: “Con đường đã mở, song đi ra sao lại thuộc về doanh nghiệp”

VKFTA: “Con đường đã mở, song đi ra sao lại thuộc về doanh nghiệp”

. Điều đáng lưu ý, ông Hongsun đưa ra cảnh báo, không phải một trăm phần trăm công ty Hàn Quốc làm ăn đàng hoàng, lành mạnh, do đó ...
1 / 1 POSTS