Tag: các khoản nợ xấu

VAMC giảm lãi suất các khoản nợ xấu đã mua bằng USD

Công ty Quản lý tài sản (VAMC) vừa thông báo về mức lãi suất điều chỉnh của các khoản nợ xấu đã được VAMC mua. Khoản nợ xấu do VA ...
1 / 1 POSTS