Tag: các hiệp hội

Nên giao cho các hiệp hội cấp chứng chỉ môi giới BĐS

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư về môi giới BĐS, sàn giao dịch BĐS để hướng dẫn Nghị định do Chính ...
1 / 1 POSTS