Tag: bùi đức thụ

Đại biểu Bùi Đức Thụ: “Việc điều chỉnh giá xăng vừa qua là hợp lý”

Đại biểu Bùi Đức Thụ: “Việc điều chỉnh giá xăng vừa qua là hợp lý”

. Trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng trong phạm vi 3% so với giá cơ sở liền kề trước đó, thương nhân ...
1 / 1 POSTS