Tag: BIDV

Lộ diện ngân hàng sẽ sáp nhập với BIDV

Cuối năm 2014, đầu năm 2015, thị trường rộ lên thông tin các ngân hàng sẽsáp nhập với những ngân hàng lớn Vietcombank, BIDV và Vie ...
1 / 1 POSTS