Tag: bảo hiểm cho người mua nhà

Bảo hiểm cho người mua nhà: Ngân hàng thấy “khó”!

Bảo hiểm cho người mua nhà: Ngân hàng thấy “khó”!

Theo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi), từ 1/7 tới đây, người mua nhà sẽ được các chủ đầu tư đóng phí bảo lãnh tại các dự án ...
1 / 1 POSTS