Tag: báo cáo

Hoàn thiện báo cáo Trung ương về sân bay Long Thành

Bộ Chính trị đã đồng ý cho Bộ GTVT báo cáo trước Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào thá ...
1 / 1 POSTS